Ocena odporności obiektów liniowych na wpływy eksploatacji górniczej

Odporność obiektów liniowych eksploatacja górnicza

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów liniowych (sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego) na wpływy eksploatacji górniczej, jak również opiniowania i weryfikacji projektów obiektów liniowych lokalizowanych na terenach górniczych i pogórniczych, dostosowania projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń obiektów liniowych przed skutkami dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej. Wykonujemy…

Ocena odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej

Odporność obiektów budowlanych eksploatacja górnicza

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej jak również opiniowanie i weryfikacja projektów obiektów budowlanych lokalizowanych na terenach górniczych (pogórniczych), dostosowanie projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń ich konstrukcji przed skutkami eksploatacji górniczej. Sposoby oceny Podczas oceny odporności korzystamy ze wszystkich…

Naziemny skaning laserowy 3D

Wizualizacja wyników pomiarów skanera laserowego 3D

Działanie skanerów laserowych opiera się na pozyskaniu współrzędnych XYZ, z wykorzystaniem pomiaru laserowego, dużej liczby punktów w tym samym czasie. Zbiór tych punktów nosi nazwę chmury punktów. Po zeskanowaniu obiektu z pojedynczego lub wielu stanowisk, połączonych pomiarami oraz odpowiednim przetworzeniu otrzymujemy przestrzenny model 3D skanowanego obiektu.…

Badania współpracy geosyntetyków z warstwami niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej, poddanej cyklicznym obciążeniom

Maszyna do badania nawierzchni drogowej

Oferujemy Państwu wykonanie badań laboratoryjnych i analiz numerycznych warstw niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej bez geosyntetyku i z geosyntetykiem przy obciążeniu statycznym i cyklicznym, przed i po poziomym odkształceniu podłoża. Na czym polega badanie Badania laboratoryjne są przeprowadzane na unikatowym stanowisku badawczym, które umożliwia m.in. symulację poziomego odkształcenia podłoża, tak jak w warunkach rzeczywistych…

Badania wytrzymałościowe na rozciąganie

Badanie wytrzymałości na rozciąganie

Wykonujemy statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe na rozciąganie kotwi gruntowych i skalnych oraz żerdzi, łączników i nakrętek gwoździ i mikropali gruntowych. Przedmiot badań Mikropale – są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropale są stosowane do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia…

Tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych oraz modeli 3D terenu przy wykorzystaniu metody fotogrametrii niskiego pułapu

Mapy modele terenu 3D Dron

Dysponujemy sprzętem w postaci bezzałogowych statków powietrznych, który dzięki metodzie fotogrametrii niskiego pułapu w połączeniu z profesjonalnym oprogramowaniem Agisoft Metashape Pro umożliwia nam tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych terenu oraz modeli 3D. Ortofotomapy utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych mogą posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary…

Szukaj
Generic filters