NOWATORSKIE PODEJŚCIE W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ, GEOTECHNICE I GEOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA

Specjalizujemy się w geologii inżynierskiej, geotechnice i geologii środowiskowej. Przeprowadzamy szczegółowe badania gruntu dla potrzeb projektowania, jak również posadawiania obiektów budowlanych. Współpracę oferujemy przedsiębiorcom, osobom prywatnym, a także jednostkom samorządowym. Na zlecenie prowadzimy badania hydrologiczne, złożowe, wykonujemy studnie wiercone, wykonujemy badania zanieczyszczeń gruntu oraz realizujemy szereg innych usług geologicznych i geotechnicznych.

Wiertnica Mechaniczna H20SG

Badania podłoża gruntowego

Badania cech inżynierskich podłoża gruntowego wykonywane przez naszą firmę pozwalają na zdefiniowanie rodzaju i właściwości mechanicznych gruntów. Badania podłoża gruntowego przeprowadzamy w terenie (in situ) oraz w laboratoriach.

Szyb Krystyna Skanowanie Laserowe Leica MS50

Ortofotomapy i modele 3D

Utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych mogą posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary odległości, pomiary powierzchni, wysokości lub pomiary objętości np. hałd piasku, żwiru, węgla czy innych materiałów sypkich.

Ocena zagrożenia zawodnieniami

Ocena zagrożenia zawodnieniami terenów

Prognoza zawodnień terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód oraz możliwości ograniczenia zagrożenia zawodnieniem powierzchni terenu poprzez wskazanie niezbędnych hydrotechnicznych prac profilaktyczno-naprawczych.

Obniżenia kategorie terenów górniczych

Prognozowanie deformacji powierzchni i górotworu

Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

kategorie przydatności terenu góniczego

Kategoryzacja terenów do zagospodarowania przestrzenego

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie oceny przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania i zabudowy. 

Program do prognozowania górniczych deformacji powierzchni

System do projektowania podziemnej eksploatacji górniczej

Nowoczesna aplikacja służąca do wspomagania projektowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem jej skutków na powierzchni i w górotworze.

Badania Georadarem na lądzie moście

Georadar pomiary na lądzie, wodzie i pod ziemią

Refleksyjna metoda radarowa wykorzystuje zjawisko propagacji impulsowych fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości dla odwzorowania zmienności strukturalnej wszelkich ośrodków geologicznych i budowlanych.

Grawimetria lądowa

Grawimetria lądowa

Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu.

Ekstrakcjia próbek stałych

Ekspertyzy środowiskowe

W szczególności na terenach postindustrialnych od wielu lat stanowią nieodłączny element procesu inwestycyjnego. Sporządzenie ekspertyzy środowiskowej obejmuje przeprowadzenie badań (gleb, gruntów, wód podziemnych, odpadów). 

Szkody górnicze wycena

Oceny ryzyka wystąpienia deformacji na terenach górniczych

Pozyskanie niezbędnych danych do wykonania badań warunków geologiczno – górniczych w aspekcie ryzyka wystąpienia deformacji nieciągłych. Analiza geologiczna, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska oraz hydromorfologiczna badanego obszaru.

Instalacja wzmocnienia na hałdzie górniczej zboczu skarpie

Analiza projektowanie wzmocnień i  zabezpieczeń dla skarp i zboczy

Obliczanie stateczności skarp jest jednym z podstawowych tematów z działu geotechniki. Szczególnie przydatny przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy, która znajduje w rejonie skarpy lub zbocza.

Badanie wytrzymałości na rozciąganie

Badania wytrzymałościowe materiałów

Wykonujemy statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe na rozciąganie kotwi gruntowych i skalnych oraz żerdzi, łączników i nakrętek gwoździ i mikropali gruntowych.

Pomiary wychylenia komina skaner laserowy 3D

Naziemny skaning laserowy 3D

Technologia skanowania laserowego z powodzeniem jest wykorzystywana w geodezji i kartografii, budownictwie oraz w badaniach środowiska przyrodniczego.

Odporność obiektów budowlanych eksploatacja górnicza

Odporność obiektów budowlanych na eksploatację górniczą

Sporządzenie sprawozdania technicznego z wykonanych prac, arkuszy budynków zawierających kategorię odporności statycznej oraz dynamicznej a także załączników graficznych w postaci map przedstawiających budynki wraz z kategorią odporności.

Odporność obiektów liniowych eksploatacja górnicza

Odporność obiektów liniowych na eksploatację górniczą

Refleksyjna metoda radarowa wykorzystuje zjawisko propagacji impulsowych fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości dla odwzorowania zmienności strukturalnej wszelkich ośrodków geologicznych i budowlanych.

Maszyna do badania nawierzchni drogowej

Badania warstw kruszywa nawierzchni drogowej

Badania laboratoryjne są przeprowadzane na unikatowym stanowisku badawczym, które umożliwia m.in. symulację poziomego odkształcenia podłoża, tak jak w warunkach rzeczywistych na terenach górniczych.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady odnośnie naszych usług,
wypełnij formularz (tylko 5 pytań).