Ocena odporności obiektów liniowych na wpływy eksploatacji górniczej

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów liniowych (sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego) na wpływy eksploatacji górniczej, jak również opiniowania i weryfikacji projektów obiektów liniowych lokalizowanych na terenach górniczych i pogórniczych, dostosowania projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń obiektów liniowych przed skutkami dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej.

Wykonujemy także opinie techniczne o przydatności produkowanych rur, kształtek i studzienek do budowy i renowacji sieci uzbrojenia wraz z określeniem geotechnicznych warunków ich posadowienia na terenach górniczych i pogórniczych.

Sposoby oceny

Podczas oceny odporności obiektów liniowych na wpływy eksploatacji górniczej korzystamy ze wszystkich dostępnych metod:

 • metody diagnostycznej – wiąże się z obliczeniową analizą zdolności konstrukcji obiektu liniowego (rurociągu) do przejęcia prognozowanych wpływów górniczych. Kryteriami określającymi odporność tego rodzaju obiektów są kryteria nośności i użytkowalności. Procedura obejmuje ocenę konstrukcyjnej odporności obiektów oraz wybór sposobu zabezpieczenia w przypadku uznania konstrukcji jako nieodpornej.
 • metody eksperckiej – metoda zakłada ocenę odporności obiektu liniowego przez naszych wykwalifikowanych ekspertów, posiadających niezbędną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do stosowania tej metody.

Nasze prace obejmują:

 • wizje terenowe obiektów liniowych
 • ocenę odporności statycznej i dynamicznej obiektów liniowych
 • sporządzenie odpowiednich dokumentacji

Gromadzenie danych

W swojej pracy korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, które optymalnie współgrają z różnymi postaciami danych wejściowych oraz doświadczeniem naszego zespołu. Do inwentaryzacji wykorzystujemy Mobilny System Inwentaryzacji Obiektów Budowlanych (MSIOB) opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa. System pozwala na gromadzenie i zarządzanie danymi z dwóch poziomów równocześnie:

 • z poziomu osoby będącej w terenie poprzez dowolne urządzenie mobilne,
 • z poziomu osoby pracującej w biurze.

MSIOB zapewnia dokładność oraz integralność wykorzystywanych i tworzonych danych, pomaga w ich przetwarzaniu oraz raportowaniu wyników z inwentaryzacji. Poprzez wykorzystanie MSIOB usprawniamy nasze działania, dzięki czemu możemy dla Państwa pracować szybciej i efektywniej.

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie sprawozdania technicznego z wykonanych prac, arkuszy obiektów liniowych zawierających kategorię odporności statycznej oraz odporność dynamiczną, a także załączników graficznych w postaci map przedstawiających przebieg obiektów liniowych (ich dokładną lokalizację oraz ewentualne inne dane referencyjne) wraz z kategorią odporności.

Arkusz obiektu liniowego z odpornością statyczną i dynamiczną
Przykładowy arkusz obiektu liniowego z odpornością statyczną i dynamiczną

Korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług uzyskują Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, jak również wykorzystania aktualnej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów. Pomożemy Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z oceną odporności obiektów liniowych na wpływy eksploatacji górniczej, a także dobrać odpowiednią profilaktykę lub zmodyfikować projekt budowlany.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza S. A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332