Badania współpracy geosyntetyków z warstwami niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej, poddanej cyklicznym obciążeniom

Oferujemy Państwu wykonanie badań laboratoryjnych i analiz numerycznych warstw niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej bez geosyntetyku i z geosyntetykiem przy obciążeniu statycznym i cyklicznym, przed i po poziomym odkształceniu podłoża.

Na czym polega badanie

Badania laboratoryjne są przeprowadzane na unikatowym stanowisku badawczym, które umożliwia m.in. symulację poziomego odkształcenia podłoża, tak jak w warunkach rzeczywistych na terenach górniczych. Na stanowisku badawczym posiadamy system do zadawania cyklicznych obciążeń oraz system pomiarowy. Cykliczny charakter obciążania układu warstw pozwala na odzwierciedlenie pracy tych warstw w realnych warunkach obciążenia nawierzchni drogowej ruchem pojazdów ciężkich.

Maszyna do badania nawierzchni drogowej
Stanowisku badawcze do zadawania cyklicznych obciążeń oraz system pomiarowy

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują na zmianę cech mechanicznych warstw niezwiązanego kruszywa i pozwalają na określenie zależności opisujących ewentualne zmiany sztywności tych warstw współpracujących z geosyntetykiem. Zależności te są przydatne do oceny możliwości wystąpienia deformacji w tych warstwach (kolein) i mogą być wykorzystane do efektywnego wymiarowania nawierzchni drogowych, a także poprawy efektywności kosztów budowy dróg poprzez uzasadnione stosowanie różnych rodzajów geosyntetyków i optymalizację ich zabudowy. Uzyskane wyniki badań mają szczególne znaczenie w odniesieniu do aplikacji geosyntetyków w nawierzchniach drogowych na terenach górniczych oraz do oceny oddziaływania eksploatacji górniczej na nawierzchnie drogowe.

Korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług uzyskują Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, jak również wykorzystania aktualnej wiedzy oraz doświadczenia naszych ekspertów, należących do Zakładu Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych (GIG), Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych i Skał (GIG), przy współpracy z Katedrą Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332