Ocena odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej jak również opiniowanie i weryfikacja projektów obiektów budowlanych lokalizowanych na terenach górniczych (pogórniczych), dostosowanie projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń ich konstrukcji przed skutkami eksploatacji górniczej.

Sposoby oceny

Podczas oceny odporności korzystamy ze wszystkich dostępnych metod:

 • metody punktowej – opracowanej w 1968 r. Metoda szacunkowa polegająca na punktacji wyodrębnionych cech budynku i jego podłoża. Przeznaczona do oceny budynków w skali masowej. Obecnie stosowana jest zmodyfikowana metoda punktowa przedstawiona w 1997 r.
 • metody diagnostycznej – wiąże się z obliczeniową analizą zdolności konstrukcji budynku do przejęcia prognozowanych wpływów górniczych. Kryteriami określającymi odporność budynku są kryteria nośności i użytkowalności. Procedura obejmuje ocenę konstrukcyjnej odporności obiektów oraz wybór sposobu profilaktyki budowlanej w przypadku uznania konstrukcji jako nieodpornej.
 • metody eksperckiej – metoda zakłada ocenę odporności budynku przez wykwalifikowanego eksperta budowlanego. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne to stosowania tej metody.

Nasze prace obejmują:

 • wizje terenowe obiektów budowlanych
 • ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych
 • sporządzenie odpowiednich dokumentów

Gromadzenie danych

W swojej pracy korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych, które optymalnie współgrają z różnymi postaciami danych wejściowych oraz doświadczeniem naszej załogi. Do inwentaryzacji wykorzystujemy Mobilny System Inwentaryzacji Obiektów Budowlanych (MSIOB) opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa. System pozwala na gromadzenie i zarządzanie danymi z dwóch poziomów równocześnie:

 • z poziomu osoby będącej w terenie poprzez dowolne urządzenie mobilne
 • z poziomu osoby pracującej w biurze

MSIOB zapewnia dokładność oraz integralność wykorzystywanych i tworzonych danych, pomaga w ich przetwarzaniu oraz raportowaniu wyników z inwentaryzacji. Poprzez wykorzystanie MSIOB usprawniamy nasze działania dzięki czemu możemy dla Państwa pracować szybciej i efektywniej.

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie sprawozdania technicznego z wykonanych prac, arkuszy budynków zawierających kategorię odporności statycznej oraz dynamicznej (dla każdego budynku) a także załączników graficznych w postaci map przedstawiających budynki (ich dokładną lokalizację oraz ewentualne inne dane referencyjne) wraz z kategorią odporności.

Arkusz budowlany wraz z statyczną i dynamiczną kategorią odporności budynku
Przykładowy arkusz budowlany wraz z statyczną i dynamiczną kategorią odporności budynku

Korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług uzyskują Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wykorzystania aktualnej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z oceną odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej, pomogą dobrać odpowiednią profilaktykę i/lub zmodyfikować projekt budowlany. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza S. A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332