Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu prognozowania deformacji powstałych na skutek projektowanej eksploatacji górniczej jak również opracowanie reprognozy dla dokonanej eksploatacji.

Co oferujemy

Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Prace obejmują:

 1. Pozyskanie niezbędnych danych do prognozowania deformacji górniczych.
 2. Analizy pozyskanych dokumentów mierniczo – geologicznych.
 3. Wizje terenowe powierzchni oraz obiektów budowlanych, zbiorników wodnych oraz infrastuktury w terenie górniczym.
 4. Analizy dokonanej eksploatacji górniczej na badanym terenie górniczego.
 5. Analizy warunków geologicznych badanego terenu.
 6. Wyznaczenie wartości wskaźników deformacji wg. Teorii Budryka – Knothego:
 7. Obniżenia powierzchni terenu górniczego,
 8. Nachylenia,
 9. Przemieszczenia poziome,
 10. Krzywizny,
 11. Odkształcenia poziome o charakterze rozciągań,
 12. Odkształcenia poziome o charakterze ściskań,
 13. Odkształcenia pionowe.
 14. Inne parametry deformacji górotworu i powierzchni według zamawiającego,
 15. Sporządzenie opisu ewentualnych zaleceń profilaktyki górniczej (wysokości eksploatacyjnej, prędkości eksploatacji górniczej, koordynacji czasowo-przestrzennej frontów itp.) w aspekcie ochrony powierzchni oraz obiektów budowlanych.
Obniżenia kategorie terenów górniczych
Przykład mapy zawierającej prognozowane obniżenia oraz kategorię terenu górniczego
Odkształcenia terenu mapa
Przykład mapy zawierającej prognozowane odkształcenia, o charakterze rozciągania, powierzchni terenu
Obniżenia terenu pomierzone prognozowane
Przykład mapy zawierającej porównanie obniżeń prognozowanych oraz pomierzonych

Podstawy prawne

Opracowania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej. Podstawowymi aktami prawa są:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie opinii geologiczno – górniczej dotyczącej prognozowania deformacji górniczych. Na opinię składają się:

 1. Część tekstowa – zawiera opis wielkości prognozowanych wskaźników deformacji oraz kategorii terenu górniczego, opis zaleceń profilaktyki górniczej odnośnie prowadzenia eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony powierzchni oraz obiektów budowlanych. Znajdziesz również podstawy prawne jak i naukowe na podstawie których opracowano wspomniane zalecenia.
 2. Załączniki graficzne – przedstawiają lokalizację analizowanego terenu, mapę z deformacjami górniczymi, mapę z prognozowanymi wskaźnikami deformacji oraz kategoryzacją terenu górniczego, mapę ze wskaźnikami deformacji z eksploatacji dokonanej, mapy pokładów węglowych, profile oraz przekroje infrastuktury drogowej lub cieków wodnych, dane archiwalne wykorzystane w badaniach.

Dlaczego my, czyli korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami budowlanymi w terenach górniczych oraz pogórniczych oraz potrzebami rekultywacji i/lub rewitalizacji tych terenów. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32 259-2332