Naziemny skaning laserowy 3D

Działanie skanerów laserowych opiera się na pozyskaniu współrzędnych XYZ, z wykorzystaniem pomiaru laserowego, dużej liczby punktów w tym samym czasie. Zbiór tych punktów nosi nazwę chmury punktów. Po zeskanowaniu obiektu z pojedynczego lub wielu stanowisk, połączonych pomiarami oraz odpowiednim przetworzeniu otrzymujemy przestrzenny model 3D skanowanego obiektu. Technologia skanowania laserowego z powodzeniem jest wykorzystywana w geodezji i kartografii, budownictwie oraz w badaniach środowiska przyrodniczego.

Co oferujemy

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu monitoringu obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego. Prowadzimy prace dotyczące:

 • monitoringu wychyleń obiektów od pionu,
 • monitoringu ciągłego przemieszczeń i deformacji obiektów budowlanych i budowli,
 • wsparcia w zakresie pomiarów instalacji przemysłowych,
 • wsparcia w zakresie pomiarów obiektów liniowych (dróg, linii kolejowych),
 • wsparcia w zakresie pomiarów urządzeń wodnych (zapór, wałów, przepustów),
 • skanowania przestrzennego budowli i urządzeń inżynierskich (mostów),
 • skanowania laserowego hałd, zwałowisk, osuwisk, nasypów, klifów itp,
 • skanowania budowli podziemnych – wyrobisk górniczych kopalń, tuneli itp.
Wizualizacja wyników pomiarów skanera laserowego 3D
Wizualizacja wyników pomiarów naziemnym skanerem laserowym 3D

Etapy realizacji naszych projektów

 1. Zaprojektowanie pomiarów naziemnym skanerem laserowym
 2. Pozyskanie danych poprzez skaning oraz ewentualne pomiary geodezyjne
 3. Filtracja i obróbka danych
 4. Tworzenie trójwymiarowych modeli przestrzennych
 5. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań
Pomiary wychylenia komina skaner laserowy 3D
Model 3D komina przemysłowego (chmura punktów) pozyskany ze skaningu laserowego

Podstawy prawne

Opracowania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej. Podstawowymi aktami prawa są:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczej (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu z zakresu prowadzenia pomiarów geodezyjnych. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza S. A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332