Kategoryzacja przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzenego

Działalność górnicza prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Skutkuje to koniecznością zastosowania odpowiedniego nowego podejścia do zagospodarowania przestrzennego takich terenów. Podejście to wymaga nie tylko wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej ale również wielu innych dziedzin nauki takich jak górnictwo, geologia, hydrologia, hydrogeologia, geologia–inżynierska, budownictwo, geodezja i ochrona środowiska.

Całą tą wiedzę znajdziecie Państwo u nas. Nasz doświadczony zespół ekspertów z wielu dziedzin oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie kategoryzowania przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzennego. W ramach usług zapewniamy wiedzę oraz doświadczenie ze wszystkich, potrzebnych do tego dziedzin.

Co oferujemy

 1. Pozyskanie niezbędnych materiałów dla wykonania opinii geologiczno – górniczej.
 2. Wizję i ogólną analizę badanego obszaru.
 3. Analizę warunków górniczych, geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych i hydromorfologicznych.
 4. Analizę dokonanej eksploatacji górniczej na badanym terenie.
 5. Analizę dokonanych i projektowanych deformacji ciągłych i nieciągłych powierzchni.
 6. Analizę zasięgu oddziaływania deformacji oraz drgań spowodowanych wstrząsami górniczymi.
 7. Wizje terenowe i inwentaryzacje zbiorników wodnych i zalewisk, cieków wodnych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 8. Analizę pomiarów geodezyjnych wykonywanych na badanym obszarze w celu monitoringu deformacji terenu.
 9. Analizę zagrożenia terenu zawodnieniami (zalewiskami, podtopieniami).
 10. Wydanie propozycji zmian kierunków zagospodarowania terenu górniczego lub pogórniczego.
 11. Wydanie zaleceń dotyczących wykonywania badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i/lub gazowych oraz niezbędnych zabezpieczeń gruntowych i/lub budowlanych w przypadku realizacji inwestycji.
 12. Wydanie zaleceń dotyczących monitoringu terenu górniczego i pogórniczego.
Kategorie przydatności terenu górniczego
Fragment mapy z kategoriami przydatności terenu pogórniczego do zabudowy
Tereny pogórnicze zagrożone zawodnieniem zalaniem
Kategoryzowanie terenów górniczych, pogórniczych ze względu na zagrożenie zawodnieniem

Podstawy prawne

Opracowania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej. Podstawowymi aktami prawa są:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczej (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Poniżej przykład wygenerowanego cyfrowego modelu terenu (DTM), który nie uwzględnia obiektów naziemnych, a jedynie uśrednione wysokości terenu.

Sprawozdanie z badań, czyli co od nas otrzymasz

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie oceny przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania i zabudowy. Na ocenę składają się:

 1. Część tekstowa – zawiera w szczególności: ocenę warunków hydrogeologicznych hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich na terenach górniczych i pogórniczych, opis obszarów zagrożonych zawodnieniami w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód, opis rejonizacji geologiczno-inżynierskiej terenu górniczego, zalecenia dotyczące ewentualnych zmian zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych oraz pogórniczych oraz potrzeb stosowania dodatkowych badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i/lub gazowych oraz ewentualnych zabezpieczeń gruntowych i/lub budowlanych. Znajdziesz również podstawy prawne oraz naukowe na podstawie których opracowano wspomniane zalecenia.
 2. Załączniki graficzne – przedstawiają lokalizację analizowanego obszaru, mapę ze wskaźnikami deformacjami powierzchni od zaistniałej eksploatacji górniczej, mapę prognozowanych wskaźników deformacji terenu, mapa rejonizacji geologiczno-inżynierskiej terenu górniczego, mapy specjalne obszaru i terenu górniczego (miąższości nadkładu złoża, mapa geologiczna odkryta stropu złoża, mapy złożowe (pokładów węglowych), profile otworów geologicznych oraz przekroje geologiczne), profile linii strukturalnych terenu (cieków wodnych) oraz istotnej infrastuktury, dane archiwalne wykorzystane w badaniach.

Dlaczego my, czyli korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami budowlanymi w terenach górniczych oraz pogórniczych oraz potrzebami rekultywacji i/lub rewitalizacji tych terenów. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332