System do wspomagania projektowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem jej skutków na powierzchni i w górotworze.

Program do prognozowania górniczych deformacji powierzchni

Szkody 5.0 to nowoczesna aplikacja opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa służąca do wspomagania projektowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem jej skutków na powierzchni i w górotworze. Główne cechy oprogramowania algorytmy obliczeniowe według teorii Budryka – Knothego, również z uwzględnieniem czasu, wykonywanie prognoz deformacji dla obiektów położonych na powierzchni i w górotworze,…

Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych

Obniżenia kategorie terenów górniczych

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu prognozowania deformacji powstałych na skutek projektowanej eksploatacji górniczej jak również opracowanie reprognozy dla dokonanej eksploatacji. Co oferujemy Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Prace obejmują: Pozyskanie…

Ocena zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych, potrzeb wykonywania hydrotechnicznych robót profilaktyczno-naprawczych oraz rekultywacji gruntów

Ocena zagrożenia zawodnieniami

Oferujemy nowatorskie podejście do tematu zagrożenia zawodnieniami. Korzystamy z autorskiej metody, opracowanej przez kierownika Zakładu Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG, oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych dla najgorszego scenariusza rozwoju tego zagrożenia, tj. po przywróceniu naturalnych swobodnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych we wszystkich rejonach terenu górniczego.…

Grawimetria lądowa

Grawimetria lądowa

Grawimetria lądowa w zastosowaniu do prospekcji geologicznej jest metodą wykorzystującą zmienność rozkładu pola grawitacji ziemskiej w zależności od zróżnicowania gęstości objętościowej i geometrii  struktur geologicznych i umieszczonych w nich obiektów antropogenicznych. Opis metody W zależności od szczegółowości odwzorowania tego pola punktami pomiarowymi wykorzystywana jest poszukiwania złóż surowców mineralnych lub…

Georadar pomiary na lądzie, wodzie i pod ziemią

Pomiary Georadarem

Refleksyjna metoda radarowa wykorzystuje zjawisko propagacji impulsowych fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości dla odwzorowania zmienności strukturalnej wszelkich ośrodków geologicznych i budowlanych. Opis metody Fale elektromagnetyczne emitowane z anteny nadawczej propagując w ośrodku ulegają zjawiskom odbicia i załamania na powierzchniach granicznych warstw i obiektach antropogenicznych zalegających w ich obrębie.…

Kategoryzacja przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzenego

Kategorie przydatności terenu górniczego

Działalność górnicza prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Skutkuje to koniecznością zastosowania odpowiedniego nowego podejścia do zagospodarowania przestrzennego takich terenów. Podejście to wymaga nie tylko wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej ale również wielu innych dziedzin nauki takich jak górnictwo, geologia, hydrologia, hydrogeologia, geologia–inżynierska, budownictwo, geodezja i ochrona środowiska. Całą tą…

Badania cech inżynierskich podłoża gruntowego

Wiertnica Mechaniczna H20SG

Badania cech inżynierskich podłoża gruntowego wykonywane przez naszą firmę pozwalają na zdefiniowanie rodzaju i właściwości mechanicznych gruntów. Dodatkowo badamy: poziom wody gruntowej, określamy stateczność skarp, zboczy, wykopów i nasypów. Badania inżynierskie podłoża gruntowego przeprowadzamy w terenie (in situ) oraz w laboratoriach. Badania terenowe podłoża gruntowego (badania in…

Tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych oraz modeli 3D terenu przy wykorzystaniu metody fotogrametrii niskiego pułapu

Mapy modele terenu 3D Dron

Dysponujemy sprzętem w postaci bezzałogowych statków powietrznych, który dzięki metodzie fotogrametrii niskiego pułapu w połączeniu z profesjonalnym oprogramowaniem Agisoft Metashape Pro umożliwia nam tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych terenu oraz modeli 3D. Ortofotomapy utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych mogą posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary…

Szukaj
Generic filters