Ekspertyzy środowiskowe

Termowizja temperatura samozapłon

Ekspertyzy środowiskowe (w szczególności na terenach postindustrialnych) od wielu lat stanowią nieodłączny element procesu inwestycyjnego. Sporządzenie ekspertyzy środowiskowej obejmuje przeprowadzenie badań (gleb, gruntów, wód podziemnych, odpadów). Co oferujemy Doświadczona kadra Głównego Instytutu Górnictwa specjalizuje się w sporządzaniu ekspertyz w pełnym zakresie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska…

Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych

Szkody górnicze wycena

Ze względu na przyczynę wyróżnia się dwa typy deformacji nieciągłych: liniowei powierzchniowe. Liniowe nieciągłe deformacje powierzchni są to szczeliny, progi, stopnie lub fleksury powstałe na skutek eksploatacji górniczej. Z obecnych doświadczeń wynika, iż z reguły powstają jako wynik płytkiej eksploatacji górniczej, choć możliwe jest powstanie nieciągłości na skutek…

Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych

Obniżenia kategorie terenów górniczych

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu prognozowania deformacji powstałych na skutek projektowanej eksploatacji górniczej jak również opracowanie reprognozy dla dokonanej eksploatacji. Co oferujemy Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Prace obejmują: Pozyskanie…

Ocena zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych, potrzeb wykonywania hydrotechnicznych robót profilaktyczno-naprawczych oraz rekultywacji gruntów

Ocena zagrożenia zawodnieniami

Oferujemy nowatorskie podejście do tematu zagrożenia zawodnieniami. Korzystamy z autorskiej metody, opracowanej przez kierownika Zakładu Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG, oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych dla najgorszego scenariusza rozwoju tego zagrożenia, tj. po przywróceniu naturalnych swobodnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych we wszystkich rejonach terenu górniczego.…

Kategoryzacja przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zagospodarowania przestrzenego

Kategorie przydatności terenu górniczego

Działalność górnicza prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Skutkuje to koniecznością zastosowania odpowiedniego nowego podejścia do zagospodarowania przestrzennego takich terenów. Podejście to wymaga nie tylko wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej ale również wielu innych dziedzin nauki takich jak górnictwo, geologia, hydrologia, hydrogeologia, geologia–inżynierska, budownictwo, geodezja i ochrona środowiska. Całą tą…

Tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych oraz modeli 3D terenu przy wykorzystaniu metody fotogrametrii niskiego pułapu

Mapy modele terenu 3D Dron

Dysponujemy sprzętem w postaci bezzałogowych statków powietrznych, który dzięki metodzie fotogrametrii niskiego pułapu w połączeniu z profesjonalnym oprogramowaniem Agisoft Metashape Pro umożliwia nam tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych terenu oraz modeli 3D. Ortofotomapy utworzone ze zdjęć wykonanych podczas nalotów fotogrametrycznych mogą posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary…

Szukaj
Generic filters