Default image

adminfilip

Ocena odporności obiektów liniowych na wpływy eksploatacji górniczej

Odporność obiektów liniowych eksploatacja górnicza

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów liniowych (sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego) na wpływy eksploatacji górniczej, jak również opiniowania i weryfikacji projektów obiektów liniowych lokalizowanych na terenach górniczych i pogórniczych, dostosowania projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń obiektów liniowych przed skutkami dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej. Wykonujemy…

Ocena odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej

Odporność obiektów budowlanych eksploatacja górnicza

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny odporności obiektów budowlanych na wpływy eksploatacji górniczej jak również opiniowanie i weryfikacja projektów obiektów budowlanych lokalizowanych na terenach górniczych (pogórniczych), dostosowanie projektów budowlanych pod względem zabezpieczeń ich konstrukcji przed skutkami eksploatacji górniczej. Sposoby oceny Podczas oceny odporności korzystamy ze wszystkich…

Naziemny skaning laserowy 3D

Wizualizacja wyników pomiarów skanera laserowego 3D

Działanie skanerów laserowych opiera się na pozyskaniu współrzędnych XYZ, z wykorzystaniem pomiaru laserowego, dużej liczby punktów w tym samym czasie. Zbiór tych punktów nosi nazwę chmury punktów. Po zeskanowaniu obiektu z pojedynczego lub wielu stanowisk, połączonych pomiarami oraz odpowiednim przetworzeniu otrzymujemy przestrzenny model 3D skanowanego obiektu.…

Badania współpracy geosyntetyków z warstwami niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej, poddanej cyklicznym obciążeniom

Maszyna do badania nawierzchni drogowej

Oferujemy Państwu wykonanie badań laboratoryjnych i analiz numerycznych warstw niezwiązanego kruszywa nawierzchni drogowej bez geosyntetyku i z geosyntetykiem przy obciążeniu statycznym i cyklicznym, przed i po poziomym odkształceniu podłoża. Na czym polega badanie Badania laboratoryjne są przeprowadzane na unikatowym stanowisku badawczym, które umożliwia m.in. symulację poziomego odkształcenia podłoża, tak jak w warunkach rzeczywistych…

Analiza stateczności oraz projektowanie wzmocnień i zabezpieczeń dla skarp i zboczy

Instalacja wzmocnienia na hałdzie górniczej zboczu skarpie

Obliczanie stateczności skarp jest jednym z podstawowych tematów z działu geotechniki. Szczególnie przydatny przed zakupem działki lub rozpoczęciem budowy, która znajduje w rejonie skarpy lub zbocza. Na czym dokładnie polega? Analiza numeryczna stateczności skarp i zboczy W ostatnich latach modelowanie numeryczne jest coraz częściej stosowane jako narzędzie pomocnicze…

Badania wytrzymałościowe na rozciąganie

Badanie wytrzymałości na rozciąganie

Wykonujemy statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe na rozciąganie kotwi gruntowych i skalnych oraz żerdzi, łączników i nakrętek gwoździ i mikropali gruntowych. Przedmiot badań Mikropale – są elementami konstrukcyjnymi przenoszącymi obciążenia na podłoże lub ograniczającymi odkształcenia. Mikropale są stosowane do posadowień nowych i wzmacniania istniejących konstrukcji, formowania konstrukcji oporowych, zbrojenia…

Ekspertyzy środowiskowe

Termowizja temperatura samozapłon

Ekspertyzy środowiskowe (w szczególności na terenach postindustrialnych) od wielu lat stanowią nieodłączny element procesu inwestycyjnego. Sporządzenie ekspertyzy środowiskowej obejmuje przeprowadzenie badań (gleb, gruntów, wód podziemnych, odpadów). Co oferujemy Doświadczona kadra Głównego Instytutu Górnictwa specjalizuje się w sporządzaniu ekspertyz w pełnym zakresie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska…

Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych

Szkody górnicze wycena

Ze względu na przyczynę wyróżnia się dwa typy deformacji nieciągłych: liniowei powierzchniowe. Liniowe nieciągłe deformacje powierzchni są to szczeliny, progi, stopnie lub fleksury powstałe na skutek eksploatacji górniczej. Z obecnych doświadczeń wynika, iż z reguły powstają jako wynik płytkiej eksploatacji górniczej, choć możliwe jest powstanie nieciągłości na skutek…

System do wspomagania projektowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem jej skutków na powierzchni i w górotworze.

Program do prognozowania górniczych deformacji powierzchni

Szkody 5.0 to nowoczesna aplikacja opracowana w Głównym Instytucie Górnictwa służąca do wspomagania projektowania podziemnej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem jej skutków na powierzchni i w górotworze. Główne cechy oprogramowania algorytmy obliczeniowe według teorii Budryka – Knothego, również z uwzględnieniem czasu, wykonywanie prognoz deformacji dla obiektów położonych na powierzchni i w górotworze,…

Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni dla projektowanej eksploatacji górniczej w kopalniach podziemnych

Obniżenia kategorie terenów górniczych

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu prognozowania deformacji powstałych na skutek projektowanej eksploatacji górniczej jak również opracowanie reprognozy dla dokonanej eksploatacji. Co oferujemy Celem prognoz jest określenie wartości wskaźników deformacji powodowanych wpływem projektowanej lub dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Prace obejmują: Pozyskanie…

Szukaj
Generic filters